Lista e Raporteve për të gjitha institucionet

Raporti gjashtëmujor i Konsultimit Publik 2023 për Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 25.07.2023

Raporti gjashtëmujor i performancës për konsultimet publike - korrik 2023

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 25.07.2023

Raporti i Konsultimit Publik gjashtëmujori i parë 2023 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti i Konsultimit Publik për gjashtëmujorin e parë 2023 për Ministrin e Shtetit për Standardet e Shërbimeve

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti i Konsultimit Publik për gjashtëmujorin e parë 2023 për Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti i Konsultimit Publik gjashtëmujori i parë 2023 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti i Konsultimit Publik për gjashtëmujorin e parë 2023 për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti gjashtëmujor i Konsultimit Publik 2023 për Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 20.07.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 per Ministrine e Kultures

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 22.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 21.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022_Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 per Ministrine e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 06.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 2022

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 03.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 Ministria e Financave dhe Ekonomise

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 02.02.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 per Ministrine e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 02.02.2023

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 01.09.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 09.08.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 09.08.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 09.08.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.08.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 25.07.2022

Raport për rezultatet e konsultimeve publike, Agjenda Digjitale 2021

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 17.07.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 22.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 21.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 21.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Kulturës

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Arsimit

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 13.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 13.07.2021

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 13.07.2021

Raporti vjetor i 2020 për procesin e konsultimit publik të realizuar nga Plani Kombetar i Integrimit

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 03.03.2021

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2020 për Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 23.02.2021