Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Plani Vjetor i Konsultimit Publik 2021

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 24.03.2021

PVKM “Për miratimin e listës së substancave kandidate”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 17.02.2021

Dokumenti i Politikës së Shërbimeve Postare në Republikën e Shqipërisë 2021-2026

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 29.01.2021