Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 113/2020, "Për Shtetësinë""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 31.03.2023

|

Data e Mbylljes: 28.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 407

PDF

|

XML

Shtetësia shqiptare rregullohet nga nenet 19 dhe 92 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të cilat përcaktojnë se fitimi i shtetësisë dhe lënia e saj parashikohen me ligj.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.