Projektvendimi "Per miratimin e Programit te Reformave Ekonomike (ERP) 2023-2025"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 18.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 590

PDF

|

XML

Komentet nga qytetarët

arrow

Aniano G.

Fillimi i rruges Milot-Balldren

Postuar më: 26.01.2023 12:06

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.