Projekligji "Per administrimin e objekteve te konfiskuara si ndertime pa leje me qellim perdorimin e tyre per interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale te shkaktuara"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 17.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 693

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.