Projektligji “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE VENDORE TË VEPRIMIT”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 974

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.