Projektligj per Garden e Republikes se Shqiperise

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

PDF

|

XML

Ky ligj përcakton misionin, organizimin, funksionimin, detyrat, të drejtat dhe statusin e Gardës së Republikës, si dhe rregullon veprimtarinë, marrëdhëniet e punës, garantimin e karrierës, mirëqënies dhe vazhdimësisë në detyrë të punonjësit të tij.           

Misioni i Gardës së Republikës është garantimi i sigurisë së personaliteteve shtetërore dhe objekteve në ruajtje, në zbatim të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet e njohura ndërkombëtare, duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut.         

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.