Projektligji "Per Agjencine e Mbikeqyrjes Policore"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 27.11.2020

PDF

|

XML

Ky ligj ka si qëllim të riorganizojë Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore e cila do të jetë një agjenci profesionale, për realizimin e mbikëqyrjes të veprimtarisë së subjekteve të Ministrisë së Brendshme.

 

Projekt ligji siguron një organizim më të mirë të shërbimit për sa i përket funksionimit dhe rritjes së performancës së tij, duke arritur qëllimet dhe objektivat si të qeverisë dhe rritjes së besimit tek publiku. Theksojmë se, nisur nga problematikat e adresuara në shërbim, zgjidhja e tyre nuk mund të ofrohet nëpërmjet përmirësimeve të ligjit aktual, pasi është e domosdoshme që në kuadër të reformës në drejtësi, të reformohet plotësisht Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, si një Agjenci inteligjente e cila duhet të jetë e orientuar drejt informacionit cilësor si dhe veprimeve pro-aktive me qëllim parandalimin dhe zbulimin e veprimtarisë korruptive dhe asaj të kundërligjshme në tërësi. 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.