Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378 datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 11.09.2020

PDF

|

XML

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378 datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar është në zbatim të përmirësimit të vazhdueshëm të dispozitave të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe synon të bëjë të aplikueshme kërkesat e këtij Kodi në raport me zhvillimet e transportit rrugor, një parandalim më efikas të aksidenteve rrugore dhe ndjekjen e tendencave pozitive të legjislacioneve rrugore të vendeve të BE-së.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.