Projektligji "Per shtetesine"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.01.2019

PDF

|

XML

Projektligji "Per shtetesine", shoqeruar nga relacioni shpjegues dhe Raporti i Vleresimit te Ndikimit

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.