Raporti Vjetor Narrativ, për Ministrinë e Mbrojtjes.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 02.03.2021

Raport për procesin e konsultimit publik për Ministrinë e Shtetit për Diasporën

Ministria e Shtetit për Diasporën

|

Postuar më: 03.03.2021

Raporti vjetor i konsultimit publik për Ministrinë e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 03.03.2021

Raport Vjetor për procesin e konsultimit publik nga Ministria e Financave për vitin 2020

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.03.2021

Raport i Vitit 2020 për procesin e konsultimit publik nga Ministria E Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria E Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2021

Raport për procesin e konsultimit publik nga Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

|

Postuar më: 04.03.2021