PËR PROJEKTLIGJIN PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

|

Data e Mbylljes: 31.08.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 6

|

Nr.Shikimeve: 5762

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.