Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 22.05.2023

|

Data e Mbylljes: 22.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 419

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.