P/ligji "Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.10.2020

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.