Projektvendimi per menyren e perdorimit te gjuhes se pakicave kombetare ne marredheniet ndermjet personave qe i perkasin pakicave kombetare dhe organeve te veteqeverisjes vendore

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 22.06.2020

PDF

|

XML

Projektvendimi per menyren e perdorimit te gjuhes se pakicave kombetare ne marredheniet ndermjet personave qe i perkasin pakicave kombetare dhe organeve te veteqeverisjes vendore

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.