Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.08.2019

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 18.07.2019

Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 10.07.2019

STRATEGJIA E MBROJTJES SOCIALE 2019 – 2022

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 10.07.2019

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.07.2019

PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID)

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.07.2019