PROJEKTLIGJI “PËR PRODUKTET PLEHRUES”

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural rihap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per Produktet Plehurese", ku eshte shtuar dokumenti bashkelidhur RIA. 

Ju ftojme te dergoni komnetet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.