“PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 14.01.2019

|

Data e Mbylljes: 19.02.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.